среда , 17 октобар 2018
Početna / O nama

O nama

U kreiranju Portala www.zenskisport.rs pošlo se od činjenice da su, uprkos usvojenim međunarodnim i domaćim dokumentima, zalaganjima sportskih institucija i proklamovanim ciljevima, žene u Srbiji  značajno manje zastupljene u sportu od muškaraca.

„Ako u jednoj zemlji postoji dobro razvijena muška sportska disciplina, a slabo ili neadekvatno razvijena ženska, onda postoji diskriminacija.“

Sport je oblast u kojoj nedvosmisleno postoji vrlo jasna i čak izražena, otvorena diskriminacija žena, još uvek nimalo dotaknuta društvenim naporima i uspesima u smanjivanja diskriminacije žena kao u nekim drugim oblastima, npr. na tržištu rada i politici. Diskriminacija žena i devojaka u sportu  se manifestuje u istrajnosti stereotipa, nedostatku podrške za sportistkinje i za devojke i žene koje pokazuju potencijal u sportu,  takođe u nedostatku podrške i mogućnosti za pomirenje privatnog i profesionalnog života za žene u sportu, u pogledu rada, zapošljavanja i pristupa resursima u oblasti sporta, kao i u pogledu ograničenih  mogućnosti finansiranja i neadekvatne medijske podrške ženskom sportu.

Činjenica je da su rezultati sportiskinja neravnopravno skromnije medijski praćeni od rezultata sportista. Izostaje medijsko praćenje procesa priprema sportiskinja za neko takmičenje, vremenski su kraće medijski propraćeni rezultati sportistkinja (retko se pušta cela utakmica), njihovi novi rezultati prate se starim fotografijama i snimcima. Očigledno je da se mediji ne bave dovoljno rezultatima žena u sportu, a kada se bave, ne bave se na pravi način. Da bi bile medijski propraćene,  pored uspešnog rezultata, sportistkinje moraju biti i lepe, da bi novinari pisali o njima. To je loša medijska prezentacija…
Jedno je sigurno zastupljenost u medijima i način na koji se prate njihovi rezultati su nezadovoljvjući!

Promovisanje i dokumentovanje uspeha i rezultata žena i devojaka u sportu je veoma važan korak za podizanje svesti i pružanje podrške i ohrabrenja da žene i devojke budu ravnopravno zastupljene i vrednovane u sportu, te da devojčice u njima vide svoje rol modele. Mediji imaju veoma važnu ulogu i u rušenju stereotipa i suzbijanju diskriminacije žena i devojaka u sportu, jer je sport tradicionalno posmatran kao muški domen.
Interes publike je društvena konstrukcija i kreira se, između ostalog, i onim što se nudi za gledanje. Ako su u medijima prisutne samo muške ekipe i takmičenja u muškom sportu onda će, normalno, i interes sve više biti orijentisan na muški sport.

Portal  www.zenskisport.rs  će obezbedi veću vidljivost i podršku ženama u sportu, te unaprediti sliku sportistkinja više u skladu sa duhom sporta, izbjegavajući stereotipno prikazivanje žena.
Želja nam je da promocijom i podrškom ženskog sporta na našem portalu utičemo na promenu svesti o tradicionalnim vladajućim društvenim stereotipima i predrasudama o ženama u sportu.
Cilj nam je postizanje boljeg razumevanja i podrške za ženski sport radi većih mogućnosti,  za pristup i učešće žena i devojaka u sportu.